Laerskool Dirkie Uys-Algemene Inligting

Skoolure

Graad R    : 07:30-12:30
Graad 1-2 : 07:30-12:30
Graad 3    : 07:30-13:00
Graad 4-7 : 07:30-14:00

Toelating en Dokumentasie

Kontak die kantoor vir aansoekvorms vir toelating vir die 2020 skool jaar of laai die aansoek vorms af soos hieronder:

Laai aansoek vorm af Graad R tot Graad 3
Laai aansoek vorm af Graad 4 tot Graad 7

asook die lys van afskrifte benodig vir

Graad R tot Graad 3
Graad 4 tot Graad 7

Verblyf:

Seuns en meisies koshuisse huisves leerders. Die meisies koshuis is regoor die Laerskool geleë terwyl die seuns koshuis 200m van die Laerskool af is.

Die volgende inligting is beskikbaar op die Laerskool Dirkie Uys Prospektus, laai die prospektus (PDF dokument: 347kb) af wat volledige inligting bied oor die skool, akademie, sport en kultuur.

Assessering en Verslaggewing

Leerders word deurlopend geassesseer sodat  die klem op prosesevaluering eerder as op produkevaluering gelê word.   Prosesevaluering verwys na die leerder se beheersing van nuwe konsepte wat aangeleer is of wat op daardie stadium van hom/ haar verwag word om te kan beheers. Dit word gereeld, voortdurend of deurlopend tydens die klasperiode gedoen.  Produkevaluering verwys na dit wat ‘n leerder tydens ‘n eksamen onthou van alles wat hy/sy geleer het.

Verslag van die leerder se vordering word gedurende Maart, Junie, September en Desember aan die ouer gestuur wat dit bestudeer, onderteken en na die skool terug stuur.

Oueraande word gereël sodat ouers hul kinders se vordering met die onderskeie onderwysers kan bespreek.

Gr. 7 Prysuitdeling  

Elke jaar word daar erkenning aan die Gr. 7’s gegee wat op akademiese-, sport- en kultuurgebied presteer het.  Vir elke leerarea is daar ‘n prys vir die leerder wat die hoogste gemiddelde punt daardie jaar behaal het (geldprys).  Sportprestasies kry ook erkenning (trofeë).  So ook op kultuur gebied (geldprys).

Kore

Junior Koor , Gr. 1 – 3,  Senior Koor,  Gr. 4 – 7

Die kore tree gereeld op.  Hulle handhaaf ‘n hoë standaard. Behalwe die Eisteddfod deelname, tree hulle ook gereeld op by eredienste, die Kunstekaap, die Vrouediens, die Lions se funksies, Spier Landgoed, by bejaardes en enige ander instansie of geleentheid wat hulle nooi.

Kuns

Deelname aan kompetisies soos die Lions se Internasionale Vredeskompetisies, Sanlam Eisteddfod. Kuns is deel Kultuur waar hul leerders se skeppende vermoëns gestimuleer  word.

Skoolkonsert

Die skool beskik oor ‘n goed toegeruste konsertkamer.  Leerders neem jaarliks deel aan ‘n konsert vir die ouers  en die gemeenskap.  Dit het al ‘n jaarlikse instelling geword wat niemand ooit wil misloop nie.  Die onderwysers wys ook graag hul slag op die verhoog tot groot vermaak van die gehoor.

Musiekskool,  DUMA (Dirkie Uys Musiek Akademie)

Bied aan leerders van Moorreesburg die geleentheid om musiek teen bekostigbare tariewe te neem.  Lesse word in ‘n pragtige ou huis op Hoërskool Dirkie Uys se skoolgronde aangebied.

DUMA bied tans Klavier, Viool, Blokfluit, Dromme en Kitaar aan met die voorneme om hierdie opsies in die toekoms uit te brei.

Leerders kan alreeds betrokke raak by orkeste en ensembles en word ingeskryf vir Eisteddfods en eksamens soos Unisa en Trinity.

Biblioteek

Leerders kry geleentheid om boeke by die skool se Biblioteek uit te neem gedurende klastye.  Die Biblioteek is ook 2 keer ‘n week in die namiddae oop vir naslaanwerk en boeke omruil.

Leierskap

‘n Uitstekende stelsel, waar elke Gr. 7 leerder die kans kry om  sy leierskap te bewys, is hier in werking.  Aan die einde van Gr. 6 ontvang al die leerders opleiding in leierskapvaardighede.

Na die eerste kwartaal in Gr. 7 word 20 leiers demokraties aangewys vir die res van die betrokke jaar.

 

Laerskool Dirkie Uys Skool Wapen