Dirkie Uys  Leerderleiers het ‘n heerlike geesvang dag by die skool aangebied!  Die kinders het te oulik gelyk!  Mooi so Tiere!