Op 4 Desember het Dirkie Uys hul jaarlike spogaand gehad met gasspreker Heinrich Gabler.  Dit was ‘n pragtige aan!  Dankie vir almal se aandeel om ‘n sukses van die aand te maak!  Baie geluk aan al ons presteerders. Ons is trots op elkeen van julle!